Cyberwindykacja to właściwa droga

System przesyła wiadomość SMS, po niej wysyłana jest wiadomość VMS, reakcje są rejestrowane w bazie nierelacyjnej co daje szerokie możliwości wnioskowania w celu udoskonalania procesów cyberwindykacji.