Bardzo dobrym kierunkiem wyjścia z długów jest rozpoczęcie spłaty zobowiązań nawet w niewielkich ratach, bo to wstrzymuje dalsze koszty procesu windykacji