W sprawach PKP Intercity S.A
tel. 32 782 39 99

ul. Jana Kilińskiego 30
40-062 Katowice
Numer KRS: 0000848639
Numer NIP:  6342978723 

zarzad@cyberwindykacja.pl