Dzięki zastosowaniu uczenia maszynowego (Machine Learning) z pozyskanych legalnie danych można ustalić profile i grupy zachowań dla auto optymalizacji procesów.