1. Cyber monitoring należności

 • Jest to usługa kierowana do Klientów którzy nie posiadają własnego systemu monitorowania należności przed ich okresem wymagalności.
 • Taki monitoring ma na celu przy pomocy dostępnych urządzeń informatycznych oraz sieci Internet w tym telefonii komórkowej monitorowanie należności przed wystąpieniem ich okresu wymagalności tak aby informować kontrahenta, że należność została objęta monitoringiem, a w dniu wymagalności przypomnieć, iż  właśnie dzisiaj zapadła data w której należy uregulować należność wobec Klienta, a jeżeli nie ma wpływu to wtedy bardzo grzecznie przypominamy temu kontrahentowi o upływie terminu zapłaty i konieczności wykonania przelewu pieniędzy jak również o możliwości, to już w kolejnym powiadomieniu, skierowania sprawy z departamentu monitoringu do departamentu windykacji i na koniec po zakończeniu procesu monitoringu i ankieta badania satysfakcji klienta, czy był regularnie informowany i czy wszystko zrozumiał?

      2. Cyber windykacja należności

 • Jest to podstawowa usługa świadczona przez naszą firmę polega ona na założeniu, że dłużnika Klienta jest dostępna za pośrednictwem sieci Internet i można do nich dotrzeć tą drogą, włączając to drogę telefonii komórkowej, poprzez dostępne, specjalne usługi zgodne z prawem i z obowiązującym obyczajami, narzędzia teleinformatyczne ukierowane w oparciu o logika recesywną tworzoną w oparciu o sieci neuronowe jako dane do uczenia  maszynowego (Machine Learning), skutecznie tak aby doprowadzić do dobrowolnej spłaty zobowiązania.
 •  Wiemy, że w tym przypadku dłużnik to osoba, która ulega pewnym trendom zachowania, budując profil jesteśmy w stanie odpowiednio dobrać narzędzia, aby skutecznie nakłonić dłużnika do spłaty swojego zobowiązania zaznaczyć należy przy tym, że dłużnik tej spłaty dokonuje dobrowolnie i pod wpływem własnych wewnętrznych przekonań.

      3. Cyber windykacja sądowa

 • Jest to usługa prowadzenia elektronicznego postępowania upominawczego przed sądem w Lublinie EPU
 • Sprawy prowadzone są po stronie aplikacji należącej do nas na danych wprowadzonych utrzymywanych na serwerze sądu na każdym etapie postępowania dłużnik otrzymuje informacje dostępnymi kanałami i w sprofilowany sposób o etapach toczącego się elektronicznego procesu sądowego.
 •  Klient otrzymuje raporty bezpośrednio do swojego systemu informatycznego o wynikach wszystkich postępowań.
 • Na tym etapie działania są również Bardzo skuteczne ze względu na permanentne i rzetelną informację wysłaną do dłużnika

      4. Cyber Windykacja przed egzekucyjna

 • Jest to usługa skierowana do tych dłużników którzy nie zareagowali na wydanie prawomocnego nakazu zapłaty.
 •  Jest stosowana przed skierowaniem sprawy do egzekucji, a to ze względu na czas, który to umożliwia albowiem na egzekucję w takim przypadku mamy 6 lat.
 •  Jest to tak naprawdę usługa bardzo skuteczna i opłacalna dla naszego Klienta, a to ze względu na pieniądze, które odzyskane w tym procesie mogą zostać przeznaczone na zaliczki na egzekucję nie ściągniętych, podczas tego procesu spraw, dłużnik na tym etapie otrzymuje informacje o sankcjach, które grożą mu w przypadku gdy sprawa trafi na drogę egzekucji komorniczej.
 • Staramy się, aby nie dopuszczać do egzekucji w sprawach w których można tego uniknąć, ze względu na szybkość działania i brak konieczności inwestowania własnych środków Klienta.

      5. Cyber wspomaganie postępowania egzekucyjnego

 • Jest to usługa kierowania i nadzorowania procesu egzekucyjnego prowadzonego przez komornika.
 •  Podczas całego procesu windykacji przedsądowej sądowej oraz wcześniej monitoringu należności jeśli taki występował zbierane są do systemu informacji o dłużniku, które znacznie upraszczają i pomagają w skutecznym egzekwowaniu należności przy udziale komornika sądowego.
 • Typujemy, które czynności komornik powinien wykonać aby skutecznie zająć i zaspokoić wierzyciela czyli naszego Klienta.
 • Cyber wspomaganie egzekucji komorniczej sposób znaczny optymalizuje koszty samej egzekucji oraz czas jej trwania.
 • Ponadto, a może przede wszystkim zastanowienie AI powoduje, iż sama egzekucja staje się o wiele bardziej skuteczna, a zaliczki które należy wydać we wszystkich sprawach, są w sposób optymalnie racjonalny kierowane na poszczególne czynności, co w efekcie powoduje większą opłacalność takiego działania dla wszystkich stron procesu.